Thành tích cuộc thi "Olympic Tin học sinh viên Việt Nam 2010 & ACM/ICPC khu vực Châu Á"

17:24 22/12/2010

BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH CUỘC THI
OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN VIỆT NAM 2010
VÀ ACM/ICPC KHU VỰC CHÂU Á

DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐỘI TUYỂN TRƯỜNG
 • Khối Chuyên:
  1. Lê Thị Yến Nhuy - ĐH 24HT01
  2. Nguyễn Sĩ Hiếu - ĐH 24HT01
  3. Nguyễn Hữu Hiển - ĐH 24HT01
 • Khối Không chuyên:
  1. Trần Mạnh Trí - ĐH 25HT01
  2. Nguyễn Tùng Nam - ĐH 24HT01
  3. Nguyễn Tấn Phú - ĐH 23HT01
THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
 1. NGUYỄN TẤN PHÚ - GIẢI 3 KHỐI KHÔNG CHUYÊN
 2. TRẦN MẠNH TRÍ - GIẢI 3 KHỐI KHÔNG CHUYÊN
 3. LÊ THỊ YẾN NHUY - GIẢI KHUYẾN KHÍCH KHỐI CHUYÊN
MỘT SỐ HÌNH ẢNH CUỘC THI

Chứng nhận của Đội tuyển Khối chuyên 

Trưởng đoàn: ThS. Đào Quốc Thắng (áo trắng)
Thành viên đội tuyển: (từ trái qua) Lê Thị Yến Nhuy,
Nguyễn Sĩ Hiếu, Nguyễn Hữu Hiển