Đề cương môn học (áp dụng từ Khóa 30 đến Khóa 32): Mạng truyền thông

21:26 16/11/2016

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: MẠNG TRUYỀN THÔNG
Tên tiếng Anh: NETWORKING
Ngành đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý
Trình độ đào tạo: Đại học (Chương trình đào tạo hệ đại trà từ Khóa 30)

Thông tin chung:
- Số tín chỉ: 03
- Số giờ học:  60 tiết
- Môn học trước: Tin học ứng dụng ; Hệ thống thông tin quản lý.

Mô tả môn học:

Môn học thuộc khối kiến thức ngành, cung cấp các kiến thức cơ bản về mạng máy tính và truyền thông, bao hàm: Các đặc trưng và thành phần của các kiểu mạng như LAN, WAN, Internet...; các khái niệm liên quan đến mỗi tầng trong mô hình OSI, các chức năng và các giao thức chính trong mỗi tầng; cách sử dụng các thiết bị mạng trong quy trình thiết kế một mạng LAN. Tìm hiểu về các ứng dụng phổ biến trong mạng nội bộ, mạng Internet. Cung cấp những kiến thức thực tiễn trong việc quản trị mạng máy tính trên hệ điều hành Windows Server 2008 tại doanh nghiệp.

Phần thực hành, hướng dẫn các kỹ thuật bấm cáp mạng, sử dùng phần mềm Wireshark để phân tích gói tin và hiểu cơ chế trao đổi dữ liệu của các giao thức mạng, giới thiệu dùng phần mềm NetSurveyor phân tích và tối ưu mạng Wifi, và tập cấu hình các bộ router và Access Point, thực hành cài đặt, tập thao tác cấu hình và quản trị  mạng doanh nghiệp trên HĐH Windows Server 2008.

Chuẩn đầu ra tổng quát:

Mô tả, ghi nhớ được kiến thức cơ bản về mạng máy tính và truyền thông nói chung.
Trình bày giải thích được các kiến thức trong môn học, để có cách tư duy, phân tích đánh giá nhìn nhận tổng quan về các vấn đề liên quan đến các hệ thống mạng máy tính trong doanh nghiệp.
Làm việc thực hành theo nhóm để nắm bắt các kỹ năng sử dụng, vận dụng lắp đặt và cài đặt quản trị mạng. Sinh viên cũng thực hành áp dụng phân tích cấu trúc gói tin của các giao thức mạng trong môi trường thực.
- Làm việc ở mức độ cá nhân và cộng tác nhóm để tìm hiểu thao tác các ứng dụng mạng trong hệ thống thông tin, làm báo cáo và thuyết trình về bài tập tình huống.
Áp dụng các lý thuyết về mạng máy tính để thực hiện phân tích tính toán được những giải pháp thiết kế hệ thống mạng cho tổ chức doanh nghiệp dựa trên những nhu cầu thực tế và nguồn lực của doanh nghiệp.

Giáo trình chính:

Bài giảng và bài thực hành tình huống. 
Được biên soạn và sử dụng thống nhất trong bộ môn.
Giảng viên sẽ cung cấp cho cho sinh viên các file tài liệu.

Nội dung giảng dạy:
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG

1.1 Sơ lược lịch sử phát triển của mạng máy tính
1.2 Khái niệm cơ bản về mạng
1.3 Một số yếu tố đặc trưng về mạng
1.4 Ứng dụng mạng máy tính
CHƯƠNG 2. CÁC THÀNH PHẦN CỦA MẠNG
2.1 Phần cứng mạng máy tính
2.2 Phần mềm mạng máy tính - Giao thức và dịch vụ mạng
2.3 Kiến trúc phân tầng và chuẩn hóa mạng
2.4 Các mô hình tham chiếu
2.5 Tiến trình đóng gói chi tiết
CHƯƠNG 3. TẦNG VẬT LÝ
3.1 Môi trường truyền dẫn cho mạng
3.2 Các loại phương tiện truyền dẫn trong mạng
3.3 Một số chuẩn giao diện
CHƯƠNG 4. TẦNG LIÊN KẾT DỮ LIỆU
4.1 Chức năng của lớp liên kết dữ liệu
4.2 Vấn đề xử lý lỗi
4.3 Các thiết bị của lớp liên kết dữ liệu
4.4 Mạng cục bộ
CHƯƠNG 5. TẦNG MẠNG
5.1 Giới thiệu tầng mạng
5.2 Bộ giao thức liên mạng IP
CHƯƠNG 6. TẦNG VẬN CHUYỂN
6.1 Dịch vụ của lớp vận chuyển
6.2 Giao thức TCP (Transmission Control Protocol)
6.3 Giao thức UDP (User Datagram Protocol)
CHƯƠNG 7. CÁC ỨNG DỤNG MẠNG 
7.1 Hệ thống tên miền DNS (Domain Name System)
7.2 Dịch vụ thư điện tử (E-mail)
7.3 World Wide Web 
7.4 Dịch vụ truyền tin FTP (File Transfer Protocol)
7.5 Dịch vụ mạng Multimedia 
7.6 Ứng dụng mạng trong hệ thống thông tin
CHƯƠNG 8. QUẢN TRỊ  MẠNG TRONG DOANH NGHIỆP 
8.1 Hệ điều hành mạng
8.2 Cấu hình và quản trị mạng cơ bản
8.3 Cài đặt dịch vụ quản lý mạng doanh nghiệp
8.4 Phần mềm giả lập ảo hóa trong việc thiết lập quản trị mạng doanh nghiệp

Bộ môn/ Khoa phụ trách môn học: Khoa Hệ thống thông tin quản lý.