hien-thi-trang-tin

Đề cương môn học (áp dụng từ Khóa 30 đến Khóa 32): Thương mại điện tử

12:01 22/12/2016

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Tên tiếng Anh: ELECTRONIC COMMERCE
Ngành đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Thương mại điện tử)
Trình độ đào tạo: Đại học (Chương trình đào tạo hệ đại trà từ Khóa 30)

Thông tin chung:
- Số tín chỉ: 03
- Số giờ học:  60 tiết
- Môn học trước: Hệ thống thông tin quản lý.

Mô tả môn học: Môn học thuộc kiến thức chuyên ngành, cung cấp những kiến thức cơ bản về thương mại điện tử từ khái niệm, mô hình kinh doanh, hạ tầng kỹ thuật, các hình thức thương mại điện tử, bảo mật đến hệ thống thanh toán, môi trường pháp lý, xã hội và đạo đức trong thương mại điện tử.

Chuẩn đầu ra tổng quát:
- Mô tả được các khái niệm cơ bản trong thương mại điện tử
- Áp dụng các loại hình thương mại điện tử
- Đánh giá các loại hình bảo mật trong thương mại điện tử
- Sử dụng tư duy sáng tạo và tư duy phản biện ở mức độ đơn giản vào việc tìm hiểu các tình huống trong thương mại điện tử
- Làm việc nhóm ở mức độ cá nhân và cộng tác nhóm để giải quyết các tình huống về thương mại điện tử

Giáo trình chính:
- Bài giảng được biên soạn bởi Bộ môn Hệ thống thông tin quản lý, Khoa Hệ thống thông tin quản lý.
- Kenneth C. Laudon - Carol Guercio Traver,  “E-Commerce: business, technology, society”, 11th Edition, Pearson, 2015.

Nội dung giảng dạy:
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

1.1. Giới thiệu về thương mại điện tử
1.2. Lịch sử phát triển của thương mại điện tử
1.3. Các chủ đề trong thương mại điện tử
CHƯƠNG 2. CÁC MÔ HÌNH KINH DOANH TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 
2.1. Các mô hình kinh doanh trong thương mại điện tử
2.2. Các mô hình kinh doanh B2C
2.3. Các mô hình kinh doanh B2B
2.4. Các mô hình thương mại điện tử khác
2.5. Internet và Web làm thay đổi hoạt động kinh doanh như thế nào ?
CHƯƠNG 3. HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 
3.1. Giới thiệu về Internet và Web
3.2. Tạo sự hiện diện cho thương mại điện tử
CHƯƠNG 4. HỆ THỐNG THANH TOÁN VÀ BẢO MẬT TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 
4.1. Các hệ thống thanh toán truyền thống
4.2. Các hệ thống thanh toán trong TMĐT
4.3. Xuất trình và thanh toán hóa đơn điện tử (EBPP)
4.4. Môi trường bảo mật trong thương mại điện tử
4.5. Các rủi ro bảo mật trong môi trường thương mại điện tử
4.6. Các giải pháp công nghệ cho bảo mật
4.7. Các chính sách quản lý, quy trình kinh doanh và luật
CHƯƠNG 5. TIẾP THỊ VÀ QUẢNG CÁO TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
5.1. Người tiêu dùng trực tuyến
5.2. Các công nghệ tiếp thị trên Internet
5.3. Tiếp thị trong thương mại điện tử B2C và B2B
5.4. Truyền thông tiếp thị
5.5. Chi phí và lợi ích của truyền thông tiếp thị
5.6. Website như công cụ truyền thông tiếp thị
CHƯƠNG 6. NỘI DUNG, DỊCH VỤ VÀ BÁN LẺ TRỰC TUYẾN
6.1. Nội dung trực tuyến
6.2. Thị trường bán lẻ trực tuyến
6.3. Phân tích khả năng của các công ty trực tuyến
6.4. Các mô hình bán lẻ trực tuyến
6.5. Thị trường dịch vụ
6.6. Một số dịch vụ trực tuyến
CHƯƠNG 7. MẠNG XÃ HỘI, THƯƠNG MẠI DI ĐỘNG VÀ ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN
7.1. Mạng xã hội và cộng đồng ảo
7.2. Đấu giá trực tuyến
7.3. Cổng thông tin
7.4. Thương mại di động
CHƯƠNG 8. THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ B2B
8.1. Thương mại điện tử B2B và quản trị chuỗi cung ứng
8.2. Sàn giao dịch trực tuyến (Net Marketplace)
8.3. Mạng công nghiệp tư nhân (Private Industrial Networks)
CHƯƠNG 9. MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ, XÃ HỘI VÀ ĐẠO ĐỨC TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
9.1. Các vấn đề về đạo đức, xã hội và pháp lý
9.2. Quyền thông tin và tính riêng tư
9.3. Sở hữu trí tuệ trong kinh doanh trực tuyến
9.4. Quản lý thương mại điện tửBộ môn/ Khoa phụ trách môn học: Khoa Hệ thống thông tin quản lý.