Lễ kết nạp Đảng viên mới

08:51 08/08/2016


Lễ kết nạp đồng chí Đào Quốc ThắngLễ kết nạp đ/c Nguyễn Hoàng Ân & đ/c Huỳnh Đỗ Bảo Châu