CĐBP Khoa Hệ thống thông tin quản lý tham dự Ngày hội gia đình BUH chào mừng ngày 20/10/2016

12:33 21/10/2016

CĐBP Khoa Hệ thống thông tin quản lý & SV các lớp thuộc Khoa quản lý
tham gia gian hàng ẩm thực trong Ngày hội gia đình BUH
20 - 10 - 2016