CĐBP Khoa Hệ thống thông tin quản lý tổ chức đi tham quan, nghỉ mát cho CB-GV & gia đình, năm 2015

12:46 04/01/2016

Tập thể Khoa Hệ thống thông tin quản lý đi nghỉ mát tại Nha Trang

Tập thể Khoa Hệ thống thông tin quản lý tham quan Cù lao Chàm

Tập thể Khoa Hệ thống thông tin quản lý du ngoạn KDL Bà Nà, Đà Nẵng


Tập thể Khoa Hệ thống thông tin quản lý nghỉ dưỡng tại Champa resort, Phan Thiết