CĐBP Khoa Hệ thống thông tin quản lý tổ chức đi tham quan, nghỉ mát cho CB-GV & gia đình, năm 2016

13:13 09/01/2017

 

Tập thể Khoa Hệ thống thông tin quản lý đi du lịch tại Làng bè Long Sơn, Vũng Tàu

 
Tập thể Khoa Hệ thống thông tin quản lý tham quan KDL Bình Châu

 
Tập thể Khoa Hệ thống thông tin quản lý nghỉ dưỡng tại Resort Hồ Tràm - Hồ Cốc