HỘI ĐỒNG KHOA & BAN CHỦ NHIỆM KHOA

HỘI ĐỒNG KHOA:
1. ThS. Nguyễn Văn Thi                 PTK.PT - Khoa HTTTQL
2. NCS.ThS. Nguyễn Duy Thanh   PTK - Khoa HTTTQL 
3. TS. Hà Bình Minh                       TBM - KHMT, Khoa HTTTQL 
4. PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuân     TBM - HTTTQL, ĐH Bách khoa TP.HCM
5. PGS.TS. Phan Công Vinh          PTK - CNTT, ĐH Nguyễn Tất Thành 
6. TS. Lê Thị Thanh An                  GV - ĐH Kinh tế - luật
7. Ông Hà Bính Thân                     CT, TGĐ - Công ty Lạc Việt; PCT Hội tin học TP. HCM 
8. Ông Thẩm Văn Hương              CT, TGĐ - Công ty SS4U  
9. Ông Bùi Quốc Anh                     CT - Công ty Khonet


BAN CHỦ NHIỆM KHOA:
1. ThS. Nguyễn Văn Thi - Phụ trách khoa
2. NCS.ThS. Nguyễn Duy Thanh - Phó trưởng khoa