Các đề tài Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên Khóa 28

08:00 16/11/2016

CHUYÊN NGÀNH: HỆ THỐNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Đặng Huỳnh Cẩm (2016)Giải pháp hệ thống thông tin quản lý học viện tại trung tâm học viện tại trung tâm tin học VNPRO

Cao Thị Phượng (2016). Mô hình hệ thống hỏi đáp tự động tiếng việt trực tuyến về học vụ cho sinh viên Đại học ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Thùy Vân (2016). Chấp nhận thanh toán quan mạng xã hội, một nghiên cứu tại ngân hàng TMCP kỹ thương Vệt Nam

Nguyễn Ngọc Thúy Vy (2016). Phân tích thiết kế công cụ quản lí nợ tại NHTPCP Hàng hải Việt Nam chi nhánh Bầu Cát

Dương Văn Vượng (2016). Giải pháp ứng dụng phần mềm mã nguồn mở tách từ tiếng việt trong hệ thống hỏi đáp tự động về học vụ tại Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh

CHUYÊN NGÀNH: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Trương Ngọc Duy (2016). Xây dựng Website tổng hợp thông tin từ XML - really Simple Syndication (RSS)

Huỳnh Thị Thu Thảo (2016). Ý định sử dụng thương mại điện tử trên điện toán đám mây

Nguyễn Anh Tuấn (2016). Xây dựng hệ thống quản lý hãng xe và bán vé xe khách trực tuyến

Nguyễn Vũ Uyên Thy (2016). Đánh giá mức độ chấp nhận dịch vụ thuê ngoài để hoàn tát đơn hàng của doanh nghiệp thương mại điện tử Việt Nam

Đinh Ngọc Văn (2016). Xây dựng mô hình huy động vốn cộng đồng tại Việt Nam