Đề tài Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên Khóa 25

20:20 30/10/2016

CHUYÊN NGÀNH: HỆ THỐNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Nguyễn Lê Quân. 
Giải pháp nâng cao ứng dụng oracle purchasing trong quản lý quy trình từ mua hàng đến đến nhập kho tại xi nghiệp dịch vụ cảng và cung ứng vật tư thiết bị

CHUYÊN NGÀNH: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Đặng Thế Hiển. Giải pháp tích hợp ví điện tử với tài khoản ngân hàng dành cho khách hàng cá nhân