Đề tài Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên Khóa 26

20:16 31/10/2016

CHUYÊN NGÀNH: HỆ THỐNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Trần Tuấn Anh, Lê Thị Quỳnh Trâm
Ứng dụng Decision Support Systems (DSS) và Geographic Information Systems trong việc lựa chọn địa điểm đặt cửa hàng bán lẻ

Mai Diễm Thanh. Giải pháp quản lý kho phân phối và bán hàng tại Công ty TNHH MTV Dầu Khí Đồng Tháp

CHUYÊN NGÀNH: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Nguyễn Quang Đăng.
 
Quy trình phát triển và tiềm năng của mobile - banking

Nguyễn Thúy Hằng, Hoàng Thị Quỳnh Trang. Khảo sát thực trạng và đưa ra giải pháp của mobile payment tại Việt Nam

Trần Hoàng Diễm Trân, Nguyễn Thúy Vy. Phân tích việc ứng dụng email để marketing trong doanh nghiệp

Lê Trung Hiếu, Đoàn Ngọc Tân. Xây dựng chuỗi vận hành Website thương mại điện tử www.beyeu.com

Trịnh Bích Nga, Hoàng Kim Khánh. Giải pháp E-Marketing tại một ngân hàng thương mại

Nguyễn Đặng Mỹ Âu, Nguyễn Thị Bích Trâm. Xây dựng giải pháp thương mại điện tử cho công ty Jollibee Việt Nam

Phan Đình Tây. Tìm hiểu và ứng dụng tiếp thị liên kết vào hoạt động marketing và bán hàng trong thưng mại điện tử Việt Nam