Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp Khóa 29, Ngành Hệ thống thông tin quản lý (đợt 2)

19:12 13/04/2017

Ngày 13/04/2017, Khoa Hệ thống Thông tin Quản lý đã tổ chức thành công buổi bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp, đợt 2 cho sinh viên ngành Hệ thống Thông tin Quản lý Khóa 29. Trong ngày, đã có 09 sinh viên trình bày kết quả nghiên cứu của mình. Trong buổi sáng, gồm 05 khóa luận với các đề tài:
- SV Trác Hữu Thịnh. Xây dựng hệ thống quản lý nhà cho thuê.
- SV Nguyễn Lê Quang Thy. Mô hình chấp nhận dịch vụ ngân hàng trên di động ở Việt Nam.
- SV Nguyễn Hồ Cẩm Tú. Cảm nhận rủi ro trong việc sử dụng ngân hàng trực tuyến: một nghiên cứu tại Việt Nam.
- SV Nguyễn Hoàng Phú Thịnh
. Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý dữ liệu đầu vào tại công ty nghiên cứu thị trường Nielsen Việt Nam.
- SV Phạm Phú Tùng. Sự hài lòng của người sử dụng trong sự thành công của dự án Core banking tại Việt Nam.
Buổi chiều, gồm 04 khóa luận với các đề tài:
- SV Đoàn Phú Hải. Vai trò ERP trong kinh doanh thông minh: Một nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam.
- SV Lục Trần Vĩnh Khiêm. Sự thành công của hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp trên điện toán đám mây trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.
- SV Nguyễn Thị Minh Lý. Các nhân tố ảnh hưởng đến thái độ người tiêu dùng đối với hoạt động mobile marketing tại Tp.HCM.
- SV Huỳnh Anh Phúc. Chấp nhận thanh toán điện tử: một nghiên cứu ở Tp.HCM.
Kết thúc buổi bảo vệ, hội đồng đã công bố kết quả 09/09 khóa luận đều đạt yêu cầu và có điểm trung bình trên 8.0. Trong đó khóa luận của SV Nguyễn Hoàng Phú Thịnh đã đạt kết quả cao nhất trong đợt bảo vệ này, với số điểm trung bình 9.4.

Thầy Nguyễn Văn Thi - Phó trưởng khoa Hệ thống thông tin quản lý
Công bố quyết định thành lập hội đồng & hướng dẫn quy trình buổi bảo vệ


 
 
 
 
Các sinh viên bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp ngành Hệ thống thông tin quản lý
đợt 2, Khóa 29


Tin & Ảnh: KiwiClub