TB V/v NỘP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 - KHÓA 29

16:27 10/05/2017

Khoa HTTTQL thông báo về việc nộp và bảo vệ KLTN đợt 4 như sau:

Sinh viên nộp KLTN về Văn phòng Khoa Thủ Đức tại toà nhà Hiệu bộ  - 56 Hoàng Diệu 2 - Quận Thủ Đức, hạn chót đến 17h00 ngày 18/08/2017 (Sáng thứ Sáu)
- Nội dung nộp bao gồm:
    + 03 bản in KLTN đóng bìa mềm bình thường (Chưa cần đóng gáy mạ chữ vàng)
    + 01 CD lưu toàn bộ KL và các tập dữ liệu của bài nghiên cứu (Đối với đề tài định lượng, phân tích dữ liệu) và Demo chương trình (nếu có đối với các đề tài giải pháp, phân tích thiết kế hệ thống).
    + 01 giấy tiến độ thực hiện luận văn có chữ ký của GV hướng dẫn.