Danh mục NCKH GV: Đề tài nghiên cứu khoa học - cập nhật đến tháng 3/2017

13:23 31/03/2017

Danh sách công trình nghiên cứu khoa học Khoa Hệ thống thông tin quản lý

Đề tài nghiên cứu khoa học - cập nhật đến tháng 3/2017

Nguyễn Duy Thanh & Nguyễn Mạnh Tuân (2017). Vốn xã hội - vốn tâm lý - vốn con người và môi trường dịch vụ trong ngành ngân hàng. Cấp trường (Trường ĐH Bách khoa TP. HCM).

Lê Sĩ Đồng, Nguyễn Ngọc Thạch, Lê Ngọc Thắng, Đào Quốc Thắng, Đào Minh Phúc & Nguyễn Anh Vũ (2016). Mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học tại trường ĐH ngân hàng TP. HCM. Cấp ngành.

Nguyễn Ngọc Doanh, Hà Bình Minh & nhóm nghiên cứu (2015). Rút gọn mô hình và ứng dụng trong các hệ điều khiển và sinh thái. NAFOSTED. Cấp bộ.

Lý Hoàng Ánh, Trần Mai Ước, Thân Tôn Trọng Tín, Hạ Thị Thiều Dao, Trần Dục Thức, Nguyễn Huỳnh Anh Vũ & Trần Thị Bình An (2014). Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Cấp trường.

Phạm Mạnh Cường, Nguyễn Duy Thanh & Phạm Trần Sỹ Lâm (2014). Các yếu tổ ảnh hưởng đến sự thành công của dự án hệ thống thông tin ở TP. HCM. Cấp trường (Trường ĐH Kinh tế - luật).

Ton Nu Khoa Nguyen (2012). Social responsibility (CSR) in the Pharmaceuticals Industry: Empirical studies at Pfizer Belgium. Cấp trường (Vrije Universiteit Brussel - Belgium).

Ton Nu Khoa Nguyen (2010). Evaluating the role of encouraging factors to employee at SCS Boehringer Ingelheim (BI) Belgium. Cấp trường (Bruxelles Management School - Belgium).

Huỳnh Đỗ Bảo Châu (2009). Xây dựng giải pháp hỗ trợ nhà đầu tư cá nhân mua bán cổ phiếu niêm yết trên sàn HoSE. Đề tài Eureka.

Lê Tuấn Phong, Lưu Đại Hải, Trần Vũ Kiến, Hồ Thị Linh & Nguyễn Hoàn Vinh (2008). Nghiên cứu hệ thống PHP-nuke và ứng dụng xây dựng website cho hội sinh viên trường ĐH nông lâm TP.HCM. Cấp trường.

Nguyen Huynh Anh Vu, Tran Thi Xuan Hang & Vu Thi Lan Anh (2006). Business Improvement Project of E-Learning systems at HCMC Open University. Cấp trường (Université Libre de Bruxelles - Belgium).

Phan Đạt Phúc, Nguyễn Huỳnh Anh Vũ & Lê Vũ Hạo (2005). Xây dựng hệ thống hỗ trợ học tập trực tuyến trường ĐH mở TP. HCM. Cấp trường (Trường ĐH Mở TP. HCM).

Trịnh Hoàng Nam (2005). Xây dựng phần mềm trắc nghiệm khách quan. Cấp trường.

Nguyễn Văn Thi (2002). Nâng cao hiệu quả tiếp thị phát triển ngành du lịch TP.HCM. Cấp trường (Trường ĐH Mở TP. HCM).

Võ Thanh Thu & Nguyễn Văn Thi (2002). Những giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Cấp bộ.

Nguyễn Văn Hữu, Lê Sĩ Đồng & Nguyễn Văn Tạo (1984). Bộ chương trình mẫu thiết kế thí nghiệm tối ưu. Cấp viện.