TB V/v mời viết bài hội thảo "Hệ thống thông tin trong Kinh doanh và Quản lý – ISBM17"

13:16 01/04/2017

Khoa Hệ thống thông tin quản lý thông báo về hội thảo "Hệ thống thông tin trong Kinh doanh và Quản lý – ISBM17". 

Đây là hội thảo mà Trường Đại học Ngân hàng TpHCM, đại diện là Khoa Hệ thống thông tin quản lý đồng tổ chức với 5 Trường khác có đào tạo ngành HTTTQL.

Hội thảo mong muốn tạo cơ hội để Thầy Cô các Trường cùng tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, công bố các kết quả khoa học, và trao đổi học thuật trong lĩnh vực Hệ thống thông tin quản lý . 

- Các mốc thời gian nhận bài:
     Nộp tóm tắt: từ 01/4/2017 đến 15/5/2017
     Nộp bài đầy đủ: từ 01/04/2017 đến 15/7/2017
     Thông báo chấp nhận: trước ngày 15/8/2017
     Đăng ký tham dự: từ 15/9/2017 đến 30/9/2017
     Thời gian hội thảo: dự kiến ngày 19/10/2017

- Hình thức trình bày bài viết (theo mẫu file đính kèm)

- Cách thức nộp bài: bài viết gửi về email BTC hội thảo isbm17.bk@gmail.com 

File đính kèm

Mẫu trình bài bài viết hội thảo Tải về
Thông báo mời viết bài hội thảo Tải về