Thông báo viết bài Hội thảo "Hệ thống thông tin trong Kinh doanh và Quản lý – ISBM16"

22:42 19/10/2016

Nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành/lĩnh vực Hệ thống thông tin quản lý (MIS) và tạo cơ hội cho các giảng viên, các nhà khoa học công bố và thảo luận các kết quả nghiên cứu, Cộng đồng các trường có đào tạo ngành MIS trên địa bàn TP.HCM phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học Hệ thống thông tin trong Kinh doanh và Quản lý (Information systems in Business and Management - ISBM16).
- Thời gian dự kiến: 10/12/2016
- Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế TP. HCM
- Hội thảo sẽ bao gồm các chủ đề sau (nhưng không hạn chế):
        Khai thác Big Data cho mục đích kinh doanh và quản lý (Big Data for business and management);
        Các mô hình suy luận xấp xỉ trong kinh tế (Approximate reasoning models for economics);
        Các mô hình định lượng trong Hệ thống thông tin (Quantitative models for information systems);
        Mô phỏng kinh doanh và kinh tế (Business and economic simulations);
        Phân tích kinh doanh (Business Analytics);
        Máy học và khai phá dữ liệu trong kinh doanh (Machine learning and data mining in business);
        Hệ thống kinh doanh thông minh (Business Intelligence Systems);
        Phân tích mạng xã hội (Social Network Analytics);
        Hệ thống thông tin Marketing (Marketing Information Systems);
        Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm trong Internet Marketing (Search Engine Optimization in Internet Marketing);
        Các vấn đề khác trong lĩnh vực Hệ thống thông tin quản lý.

Bài viết gửi tham dự Hội thảo sẽ được phản biện, biên tập và đăng trong Kỷ yếu Hội thảo được xuất bản chính thức theo quy định, có giấy phép và mã số ISBN.
Yêu cầu về hình thức bài viết:
- Bài viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh với định dạng được quy định trong tập tin “HTMIS.dot” và tham khảo tập tin mẫu “HT-MIS-Mau.doc” tại trang mis.net.vn;
- Các mục tối thiểu trong bài viết: (1) Tên bài viết; (2) Tác giả/nhóm tác giả, chức danh, email, điện thoại, đơn vị công tác; (3) Tóm tắt; (4) Phương pháp nghiên cứu; (5) Kết quả và đóng góp của nghiên cứu. Tùy theo nội dung và phương pháp, bài viết có thể bao gồm các mục khác thích hợp.
- Thời gian nhận bài: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 01/09/2016.
- Địa chỉ nhận bài: jmis@ueh.edu.vn, hoặc tác giả có thể gửi bài trực tuyến tại trang: mis.net.vn
- Mọi chi tiết về Hội thảo, vui lòng truy cập trang web mis.net.vn, hoặc liên hệ Ban Thư ký Hội thảo (ThS.Thái Kim Phụng, email: phungthk@ueh.edu.vn, điện thoại: 0983003482; ThS. Phan Hiền, email: hienphan@ueh.edu.vn, điện thoại: 0909259404).

File đính kèm

Quydinhbaiviet.rar Tải về
Thu moi viet bai-HVD (1).pdf Tải về