Các cuộc thi, giải thưởng cho hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên

23:14 19/10/2016

Hàng năm, Khoa Hệ thống thông tin quản lý đã tổ chức rất thành công những cuộc thi sau ở vòng thi cấp trường và huấn luyện đội tuyển đi thi đấu ở vòng thi cấp quốc gia.
  • Cuộc thi Olympic Tin học sinh viên và Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC.
  • Cuộc thi Tin học văn phòng thế giới MOS.
  • Cuộc thi Khai phá dữ liệu Entropy.
Những cuộc thi này đòi hỏi các bạn sinh viên phải có những kỹ năng xử lý nhanh nhạy các bài toán phức tạp trong một khoảng thời gian rất ngắn. Tuy nhiên, những cuộc thi này chưa phải là sân chơi của những bài toán lớn được các bạn sinh viên thực hiện trong khoảng thời gian rất dài, tính bằng hàng tháng hoặc hàng năm.

Vậy thì, những bài toán lớn (hay nói cách khác là đề tài nghiên cứu khoa học của các bạn sinh viên) thì có thể tham gia vào các cuộc thi nào? Dưới đây là một số giải thưởng/ hội thi mà các bạn sinh viên có thể gửi đề tài nghiên cứu tham dự.
  • Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2016” (ĐH Ngân hàng TP. HCM)
  • Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học Euréka
  • Hội thi Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng
  • Hội thi học thuật "Sinh viên ứng dụng thống kê và Kinh tế lượng trong phân tích kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh" do trường Đại học Kinh tế Luật tổ chức (thông tin chi tiết)