Hội thi Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng

23:21 11/10/2016

  • Đơn vị tổ chức: Hội Sinh viên Việt Nam và Học viện Tài chính   
  • Mục đích: 
+ Ứng dụng các mô hình toán học, mô hình kinh tế lượng, các phần mềm tin học trong các nghiên cứu về kinh tế xã hội
+ Thu hút các tổ chức doanh nghiệp quan tâm, đặt hàng các đề tài nghiên cứu khoa học phù hợp với sinh viên
+ Tạo ra cầu nối giữa công tác giảng dạy nghiên cứu khoa học trong các nhà trường gắn với thực tiễn và nhu cầu xã hội
  • Thời gian biểu: 
                        Thời gian ra thông báo: tháng 9 hàng năm
                        Deadline các trường gửi đề tài tham dự: 31/3/2017
                        Vòng sơ loại: 4/2017 (chọn tối đa 60% trên tổng số các đề tài)
Vòng chung khảo 1: 15/5/2017 (chọn tối đa 20% trên tổng số các đề tài)
Vòng chung khảo chính thức và lễ trao giải: trong 2 ngày từ 18-30/5/2017
  • Đối tượng tham gia: Các nhóm nghiên cứu đề tài từ 3-6 sinh viên của các trường Đại học trong và ngoài nước (nhóm sinh viên tham gia cùng một đề tài không nhất thiết là sinh viên của một trường, không hạn chế số lượng đề tài tham gia). Khuyến khích thành viên tham gia hướng dẫn đến từ các doanh nghiệp. Khuyến khích các đề tài được đặt hàng từ các doanh nghiệp. 
  • Lĩnh vực tham dự: Các đề tài có nội dung ứng dụng các mô hình toán, mô hình kinh tế lượng trong nghiên cứu các vấn đề kinh tế - xã hội. 
  • Giải thưởng: Có tối đa 10% số đề tài tham gia đạt giải Nhất, 15% đạt giải Nhì, 15% đạt giải Ba và 20% đạt giải Khuyến khích. Giá trị các giải thưởng như sau:
+ Giải Nhất: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và phần thưởng của Ban Tổ chức
+ Giải Nhì: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và phần thưởng của Ban Tổ chức
+ Giải Ba: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và phần thưởng của Ban Tổ chức
+ Giải Khuyến khích: Giấy Chứng nhận và phần thưởng của Ban Tổ chức