Nguyễn Ngọc Hoàng - Tốt nghiệp thủ khoa 2009, ngành Hệ thống thông tin quản lý - HỌC ĐÚNG NGÀNH

20:29 13/03/2017


Phóng viên:
Hạ Uyên - ĐH 30DN01
Thái Phong - ĐH 32DC11