Trần Đình Vĩ - SV ngành Hệ thống thông tin quản lý, Vô địch Thế giới Tin học Văn phòng 2012 - luôn lạc quan, nhìn về phía trước.

00:34 27/02/2017

PV: Nguyễn Trí Luật - K29 HTTTQL