Đoàn Khoa, Liên chi hội SV Khoa, CLB Kiwi giao lưu cùng SV Khóa 30, 31 thuộc Khoa Hệ thống thông tin quản lý

20:04 07/04/2017

Chiều ngày 21/02/2017, sau thời gian sinh hoạt riêng từng lớp với GV cố vấn, Đoàn Khoa - Liên chi hội SV Khoa - CLB Kiwi đã phối hợp tổ chức buổi giao lưu sinh hoạt cùng toàn thể sinh viên Khóa 30, Khóa 31 của các lớp thuộc Khoa Hệ thống thông tin quản lý.
Buổi sinh hoạt là cơ hội để SV các khóa giao lưu với nhau, tăng thêm sự đoàn kết trong Khoa. Qua đó, BCH Đoàn khoa - Liên chi hội SV Khoa cũng ra mắt chính thức với toàn thể các bạn SV trong Khoa, nhằm thuận lợi phối hợp trong các hoạt động sau này.
Xuyên xuốt buổi sinh hoạt là các hoạt động giao lưu trò chơi, văn nghệ, giới thiệu các hoạt động phong trào Đoàn Hội, chương trình kỹ năng teambuilding của CLB Kiwi. Đồng thời, Cô Bảo Châu cũng đại diện Khoa để định hướng về tiến độ học tập chuyên ngành, chương trình đào tạo của ngành Hệ thống thông tin quản lý, cũng như giải đáp các thắc mắc của SV về việc học chuyên ngành, cơ hội việc làm, chuẩn đầu ra, ....

Toàn cảnh buổi sinh hoạt giao lưu Khóa 30, Khóa 31
của Khoa Hệ thống thông tin quản lý

SV Khóa 30, Khóa 31 của Khoa Hệ thống thông tin quản lý
tham gia các trò chơi tập thể


BCH Liên chi hội SV Khoa Hệ thống thông tin quản lý
ra mắt toàn thể SV Khóa 30, Khóa 31

 
Các tiết mục văn nghệ của các SV trong BCH Đoàn