SINH VIÊN KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ ĐẾN VỚI TRẺ EM KÉM MAY MẮN

16:33 22/04/2017

Được sự sẻ chia yêu thương, giúp đỡ cũng như tạo điều kiện của Ban lãnh đạo Trung Tâm, ngày 22/04/2017, các bạn sinh viên chi đoàn DH32DC14, Khoa Hệ thống thông tin quản lý, Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh đã đến với các bé tại Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương – Mái ấm Huỳnh Tiểu Hương, nơi nuôi dưỡng 341 trẻ cô nhi, khuyết tật.
Đây là hoạt động trong chuỗi Công trình thanh niên cấp Chi đoàn của Đoàn khoa Hệ thống thông tin quản lý. Các bạn đoàn viên chi Đoàn DH32DC14 đã có một ngày thiện nguyện vô cùng ý nghĩa, tạo dựng hình ảnh đẹp của SV BUH trong cộng đồng.

Tập thể đoàn viên Chi đoàn DH32DC14 - Đoàn khoa Hệ thống thông tin quản lý
Trường Đại học Ngân Hàng Thành phố Hồ Chí Minh tại Trung tâm

Các bạn đoàn viên Chi đoàn DH32DC14 tới với các em
tại Trung Tâm trong yêu thương, sẻ chia và giúp đỡ.