Bạn có thắc mắc gì, hãy gửi ngay câu hỏi cho chúng tôi!
Chúng tôi sẽ giải đáp câu hỏi của bạn sớm nhất.
Đặt câu hỏi

Nguyễn Văn A - 08:01 29/07/2016

Em muốn đăng ký tham gia dự thi Olympic?

Khoa HTTTQL - 08:01 29/07/2016

Mời em lên văn phòng khoa đăng ký vào danh sách

Và thực hiện tham dự kỳ thi theo thông báo