ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN CHI HỘI KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NHIỆM KỲ 2016-2018

21:31 03/01/2017

Sáng ngày 25/12/2016, Liên chi hội khoa Hệ Thống Thông Tin Quản Lý đã tổ chức Đại hội đại biểu Liên chi hội nhằm tổng kết công tác hội và phong trào sinh viên 2014 – 2016, đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2018 và để bầu ra BCH Liên chi hội Sinh viên khoa Hệ Thống Thông Tin Quản Lý mới.

Đại hội đại biểu Liên chi hội khoa HTTTQL được điều hành bởi đoàn chủ tịch bao gồm đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hoa – Liên chi trưởng nhiệm kỳ 2014 – 2016, đồng chí Đặng Trân Ngọc Dung – Liên chi phó nhiệm kỳ 2014 – 2016 và đồng chí Nguyễn Phúc Anh – Liên chi trưởng nhiệm kỳ 2016 – 2018. Đến tham dự Đại hội còn có đại diện Đoàn khoa HTTTQL, đại diện Ban Thư ký Hội sinh viên trường và đại diện của các Liên chi hội khoa kinh tế quốc tế, tài chính, kế toán – kiểm toán.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã trình bày báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên Liên Chi Hội khoa HTTTQL nhiệm kỳ 2014 – 2016. Nhấn mạnh những thuận lợi, khó khăn mà Liên chi hội đã gặp phải cũng như những kết quả mà Liên chi hội đạt được trong thời gian vừa qua.

Cũng tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Phúc Anh đã thông qua dự thảo phương hướng công tác Hội và phong trào sinh viên Liên chi hội khoa HTTTQL trong nhiệm kỳ mới và nhận được nhiều sự ủng hộ từ các đại biểu tham dự.

Tiếp đó, ban chấp hành đương nhiệm trình bày bản kiểm điểm và tuyên bố thôi nhiệm, đồng thời Đại hội cũng thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp Hành Liên chi hội, Đề án nhân sự thường trực Liên chi hội.

Kết thúc đại hội đã bầu ra được 9 đồng chí trong Ban Chấp Hành Liên chi hội và 2 đồng chí trong thường trực Liên chi hội đó là đồng chí Nguyễn Phúc Anh – Liên chi trưởng và đồng chí Cao Thị Thu Uyên – Liên chi phó.

Với việc tổ chức thành công Đại hội và tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Liên chi hội khoa Hệ Thống Thông Tin Quản Lý sẽ ghi nhận và từng bước cải thiện hoạt động của Liên chi hội để đưa Liên chi hội khoa Hệ Thống Thông Tin Quản Lý ngày càng phát triển và vững mạnh.

Ban chấp hành mới ra mắt Đại hội

Tin & Ảnh: Thu Uyên