Đoàn viên, Thanh niên Khoa Hệ thống Thông tin Quản lý sinh hoạt chuyên đề Về nguồn

12:00 24/04/2017

Chào mừng lễ 30/04, Đoàn khoa HTTTQL đã tổ chức cho các Đoàn viên, Thanh niên ưu tú của các Chi đoàn đi sinh hoạt chủ điểm Về nguồn tại Cần Giờ. Chuyến đi là cơ hội để Đoàn viên, Thanh niên tìm về những chiến tích anh hùng của lịch sử Cách mạng Việt Nam. Đồng thời cũng là dịp để Đoàn viên, Thanh niên các Chi đoàn giao lưu, tăng tính đoàn kết trong đoàn khoa.

Hình ảnh chuyến đi:

   

   

Đoàn viên, Thanh niên nghe thuyết minh
và tham quan Bảo tàng lịch sử tại Chiến khu Rừng Sác, Cần Giờ


Tập thể Đoàn viên, Thanh niên Khoa Hệ thống Thông tin Quản lý
tham gia sinh hoạt Về nguồn


   

   

Đoàn viên, Thanh niên tham gia Teambuilding trên biển Cần Giờ

   

   

Đoàn viên, Thanh niên trải nghiệm đánh du kích
và đời sống trong Rừng Sác của chiến sĩ ngày trước