hien-thi-trang-tin

Bộ chương trình đào tạo được xây dựng tiếp cận theo phương pháp CDIO và chuẩn AUN-QA thuộc chương trình đào tạo ĐH chính quy

22:53 05/09/2016

File đính kèm

Danh mục môn học theo khoa quản lý _ Hệ chính quy Tải về
Bộ chương trình đào tạo theo CDIO & AUN-QA Tải về