CHUYÊN VIÊN CHÍNH SÁCH & QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - NGÂN HÀNG ACB (Hạn chót: 15/12/2016)

08:24 16/11/2016

 • Hồ Chí Minh
 • Nhân viên
 • Lương thỏa thuận
 • CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng / Mạng, Ngân hàng
 • Khối Công nghệ thông tin
 • Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 15/12/2016

 

Mô Tả Công Việc

 • Tham gia soạn thảo các chính sách, quy định về CNTT (các quy định có tính phức tạp và chuyên sâu).
 • Tham gia triển khai các chính sách, quy định về CNTT đến các đơn vị có liên quan.
 • Tham gia xác định các tiêu chi rủi ro CNTT và kiểm tra việc tuân thủ các quy định về CNTT.
 • Tham gia làm việc với các tổ chức bên ngoài.
 • Soạn thảo các báo cáo theo yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn

 • Đại học chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng – Luật – Công nghệ thông tin.

Kiến thức/ Chuyên môn có liên quan

 • Kiến thức về tài chính, ngân hàng
 • Kiến thức về Kiểm toán
 • Kiến thức về Công nghệ thông tin
 • Kiến thức về pháp luật CNTT
 • Kiến thức về an toàn, bảo mật CNTT

Các Kỹ năng

 • Kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt
 • Kỹ năng phân tích, đánh giá tốt
 • Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt.

Các Kinh nghiệm liên quan

 • Kinh nghiệm 2 năm làm việc liên quan đến chính sách về CNTT, đặc biệt là về an toàn, bảo mật hệ thống CNTT
 • Kinh nghiệm 1 năm về kiểm toán
 • Kinh nghiệm về vận hành hệ thống mạng, lập trình
 • Kinh nghiệm về ban hành văn bản, nghiên cứu văn bản pháp luật.

Các Phẩm chất cá nhân cần có

 • Tinh thần trách nhiệm cao, ý thức chấp hành kỹ luật tốt.
 • Cẩn trọng, trung thực, khách quan trong công việc.
 • Vui vẻ, hoà đồng, khả năng làm việc nhóm tốt
 • Chịu áp lực công việc cao.


NỘP HỒ SƠ ONLINE TẠI ĐÂY