CHUYÊN VIÊN ETL - PHÒNG DATAWAREHOUSE & BI - NGÂN HÀNG ACB (Hạn chót: 11/12/2016)

08:10 06/11/2016

Mô Tả Công Việc

• Thiết kế, thực thi và quản lý các loại mô hình dữ liệu (data model).
• Hoạch định phương thức lưu trữ dữ liệu cho Kho dữ liệu và thực thi
• Khảo sát, phân tích và đánh giá dữ liệu nguồn
• Thiết lập các nguyên tắc làm sạch dữ liệu, chương trình làm sạch dữ liệu
• Thiết kế và thực thi tiến trình trích xuất dữ liệu (ETL) cho Kho dữ liệu
• Tối ưu hoá cơ sở dữ liệu và các câu truy vấn trích xuất dữ liệu
• Trích xuất dữ liệu phục vụ cho các dự án
• Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất; Khai thác, cung cấp dữ liệu theo yêu cầu
• Đối soát dữ liệu

Yêu Cầu Công Việc

1. Trình độ Học vấn
- Tốt nghiệp đại học - Chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan đến quản lý thông tin
2. Kiến thức/ Chuyên môn có liên quan
- Kiến thức về nghiệp vụ ngân hàng  (các sản phẩm, dịch vụ, các qui trình nghiệp vụ,…)
- Kiến thức về hệ thống MIS.
- Kiến thức về quản trị và khai thác cơ sở dữ liệu.
- Kiến thức về Kho dữ liệu.
- Kiến thức về mô hình dữ liệu, mô hình dimensional.
3. Các Kỹ năng
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh (có thể đọc tài liệu chuyện ngành và giao tiếp)
- Kỹ năng về ngôn ngữ lập trình: C#, VB.NET, SQL, PL/SQL, Visual Fox
- Kỹ năng về Database: Oracle, SQL Server, Visual Fox, MS Access
- Kỹ năng sử dụng các phần mềm hỗ trợ: Microsoft Office, Microsoft Project…
- Kỹ năng sử dụng các công cụ chuyên dụng: DataStage, SSIS, ODI, Infomatica…
- Kỹ năng sử dụng các công cụ quản lý mô hình dữ liệu: Erwin, Power Designer…
- Kỹ năng giao tiếp.
- Kỹ năng nhìn nhận và giải quyết vấn đề.
- Kỹ năng thu thập, chọn lọc, phân tích và đánh giá thông tin.
- Kỹ năng làm việc nhóm
4. Các Kinh nghiệm liên quan
- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc về xử lý dữ liệu ngân hàng hoặc các lĩnh vực có liên quan đến hệ thống MIS, Kho dữ liệu.
5. Các Phẩm chất cá nhân cần có
- Có tinh thần học hỏi và sẵn sàng tiếp thu kiến thức mới
- Năng động, chăm chỉ, cẩn thận, kiên nhẫn, thân thiện.


NỘP HỒ SƠ ONLINE TẠI ĐÂY