NHẬN THỰC TẬP VÀ TUYỂN DỤNG - CÔNG TY CP GIẢI PHÁP PHẦN MỀM TÀI CHÍNH - FSS (Hạn chót 15/12/2016)

08:32 16/11/2016

1. Vị trí: Nhân viên lập trình (số lượng 10 người)
Công việc: tham gia lập trình các dự án phần mềm trong lĩnh vực chứng khoán và ngân hàng (datawarehouse & BI)

2. Vị trí: Nhân viên kiểm tra phần mềm (10 người)
Công việc: Tham gia kiểm tra phần mềm trong lĩnh vực chứng khoán và ngân hàng (datawarehouse & BI); xây dựng các tài liệu phân tích yêu cầu / tài liệu test cases / tài liệu hướng dẫn sử dụng; tư vấn và đào tạo, hỗ trợ người sử dụng

Yêu cầu:
- Đã tốt nghiệp hoặc sẽ tốt nghiệp trong 6 tháng tới. (đối với SV dạng tuyển dụng luôn)
- Ưu tiên ứng viên chuyên ngành HTTT
- Nắm vững 1 trong các ngôn ngữ CSDL: SQL Server, Oracle, My SQL, ....
- Ưu tiên ứng viên biết thêm 1 trong các ngôn ngữ lập trình: .Net, Java, PHP (đối với vị trí 1)
- Có khả năng học hỏi, nắm bắt và làm chủ công nghệ mới nhanh.
- Đam mê và cẩn thận trong công việc
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
- Ưu tiên ứng viên biết nghiệp vụ chứng khoán, ngân hàng, kế toán.
- Tiếng Anh tốt là một lợi thế. (đối với SV dạng tuyển dụng luôn)

Quyền lợi: (đối với ứng viên dạng tuyển dụng)
- Tham gia trainning 1, 5 tháng trước khi tham gia vào dự án.
- Đảm bảo các quyền lợi theo Luật lao động.
- Xét duyệt tăng lương mỗi 6 tháng/lần
- Cơ hội thăng tiến và làm việc với các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng.

Quyền lợi: (đối với ứng viên dạng thực tập)
- Tham gia trainning 1, 5 tháng trước khi tham gia vào dự án.
- Cơ hội giữ lại làm việc sau khi hết thời gian thực tập, nếu SV có nguyên vọng và thể hiện tốt trong quá trình thực tập.

Ưu tiên tuyển dụng và nhận thực tập với SV do Khoa giới thiệu, SV nộp hồ sơ dạng file (PDF) qua email cho cô Bảo Châu (chauhdb@buh.edu.vn). Đồng thời chuẩn bị hồ sơ giấy để công ty liên hệ phỏng vấn và nộp.