Thông báo

Hệ thống thông tin quản lý là gì ?

Vì sao nên học ?

21:52 09/04/2019

Hệ thống thông tin quản lý (MIS - Management Information Systems) là ngành học tập trung vào thiết kế, quản trị và vận hành các hệ thống thông tin; phân tích dữ liệu hỗ trợ ra quyết định; kết nối giữa các bên liên quan trong tổ chức, doanh nghiệp. Chuyên gia MIS biết cách làm thế nào để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và có lợi thế cạnh tranh hơn.

·         Cách mạng công nghiệp 4.0 và tương lai của việc làm

·         Cuộc cách mạng công nghệ - Thời đại của Big Data (Dữ liệu lớn)

·         Internet of Things - Xu hướng công nghệ trong tương lai

Hệ thống thông tin quản lý là ngành học liên quan đến quản trị, kinh doanh và công nghệ nên phạm vi, mức độ ứng dụng của nó là rất lớn. Vì vậy, MIS ma Hệ thống thông tin quản lý (MIS - Management Information Systems) là ngành học tập trung vào thiết kế, quản trị và vận hành các hệ thống thông tin; phân tích dữ liệu hỗ trợ ra quyết định; kết nối giữa các bên liên quan trong tổ chức, doanh nghiệp. Chuyên gia MIS biết cách làm thế nào để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và có lợi thế cạnh tranh hơn.ng lại nhiều việc làm với thu nhập cao trong môi trường hiện đại cùng cơ hội thăng tiến không chỉ trong lĩnh vực công nghệ thông tin mà còn trong các lĩnh vực kinh tế và quản lý.

Nếu Bạn là người yêu thích công nghệ và quản trị kinh doanh, luôn mong muốn ứng dụng tiến bộ của công nghệ thì Hệ thống thông tin quản lý ( MIS ) chính là chọn lựa dành cho Bạn.

Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM với ngành Hệ thống thông tin quản lý đào tạo sinh viên có năng lực sáng tạo, ứng dụng hệ thống thông tin vào điều hành mọi hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt tại các ngân hàng, các công ty đầu tư, tài chính, chứng khoán,… một cách hiệu quả.

Sinh viên tốt nghiệp Hệ thống thông tin quản lý có thể đảm nhận vị trí: Chuyên viên quản trị và vận hành hệ thống thông tin, Chuyên viên phân tích/ phát triển hệ thống, Trưởng phòng thông tin,…

Các môn học tiêu biểu: Quản trị vận hành, Cơ sở dữ liệu, Kho dữ liệu, Khai phá dữ liệu, An toàn bảo mật thông tin, Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, Phân tích thiết kế hệ thống thông tin, . . .


Xem thêm:

Ngành Hệ thống thông tin quản lý: Điểm mới trong hoạt động đào tạo nguồn nhân lực 4.0
Các xu hướng nghề nghiệp với ngành Hệ thống thông tin quản lý
Hệ thống thông tin quản lý – ngành “hốt” tiền và dễ thăng tiến
Hệ thống thông tin quản lý - nghề giàu tiềm năng ở Việt Nam
Triển vọng nghề rộng mở với hệ thống thông tin quản lý