Thông báo

QĐ Công nhận sinh viên ĐHCQ đủ điều kiện thực hiện khóa luận tốt nghiệp đợt 2, năm học 2016 - 2017

19:36 15/03/2017

File đính kèm

QĐ 333/QĐ-ĐHNH: V/v công nhận thực hiện khóa luạn tốt nghiệp đợt 2, năm học 2016 - 2017 Tải về