Thông báo

TB Nộp Báo cáo thực tập + Nhật ký thực tập, Đợt 2, Khóa 29

13:13 24/03/2017

Khoa Hệ thống thông tin quản lý thông báo V/v nộp báo cáo và nhật ký thực tập của sinh viên thực tập đợt 2 khóa 29 như sau:

-  SV Nộp NKTT+ BCTT về Khoa trong ngày 07/04/2017 (Thứ 6)
-  Địa điểm nộp: Văn phòng Khoa Thủ Đức - 56 Hoàng Diệu 2 - Thủ Đức -Tp.HCM


- Nội dung nộp bao gồm:

     + Báo cáo thực tập: 02 quyển, trong đó ít nhất 1 quyển phải có nhận xét và đóng dấu của cơ sở thực tập, hoặc người hướng dẫn thực tập.
     + Nhật ký thực tập: 01 quyển, có nhận xét và đóng dấu xác nhận của cơ sở thực tập và có nhận xét của Giảng viên hướng dẫn.