Thông báo

Thông báo V/v bổ sung, điều chỉnh lịch giảng - lịch thi học kỳ 1 năm 2017 - 2018

13:21 25/08/2017

Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên về việc bổ sung, điều chỉnh lịch giảng - lịch thi 4 lớp học phần trong học kỳ 1 năm 2017 - 2018 trong file đính kèm.

Sinh viên đăng ký vào 4 lớp học phần trên, nếu không thể theo học vì trùng lịch với môn khác trong lịch của mình có thể liên hệ Phòng Đào tạo để hủy học phần trong 2 tuần đầu của học kỳ 1 năm 2017 - 2018.

File đính kèm

LAN 2 - thong bao bS, điêu chỉnh lg hệ đh chinh quy hk 1 2017 2018.pdf Tải về