Hội nghị sơ kết công tác đào tạo học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

22:55 07/04/2019

Hội nghị sơ kết công tác đào tạo học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 đã diễn ra sáng thứ 7 (30/3/2019) với mục đích nâng cao chất lượng cho công tác đào tạo trong học kỳ 2 năm học 201 8 2019 và các năm tiếp theo. 

Thực hiện kết luận số 236/TB-ĐHNH, ngày 15/3/2019 của trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, sáng thứ 7 (30/3/2019) tại hội trường lớn cơ sở Thủ Đức đã diễn ra Hội nghị sơ kết công tác đào tạo học kỳ 1 năm học 2018 - 2019. Đến dự Hội nghị có các thầy trong Ban giám hiệu, Trưởng các phòng, viện, trung tâm, Trưởng, phó Khoa/Bộ môn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Toàn thể giảng viên thuộc biên chế tại các khoa/ bộ môn và giảng viên kiêm nhiệm có trực tiếp giảng dạy và viên chức phòng đào tạo. 
Hội nghị nhằm sơ kết công tác đào tạo học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 đối với bậc đại học của Trường bao gồm: công tác đào tạo các hệ đại học chính quy, đại học chính quy chất lượng cao, đại học hệ làm vừa học; đánh giá các kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế; phát hiện các nguyên nhân, giải pháp khắc phục. 
Tham gia chủ trì hội nghị có TS. Bùi Hữu Toàn, Bí thư Đảng ủy, Q. Hiệu trưởng; PGS.TS. Đoàn Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Đức Trung, Phó Hiệu trưởng; TS. Phan Ngọc Minh, Trưởng phòng đào tạo. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, TS. Bùi Hữu Toàn cho biết, ngoài dịp gặp gỡ để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của giảng viên trong trường, hội nghị là dịp để Ban Giám hiệu Nhà trường tìm ra các giải pháp cần thiết hướng đến nâng cao công tác đào tạo các hệ đại học chính quy, đại học chính quy chất lượng cao, đại học hệ làm vừa học tại nhà trường trong học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 và các năm tiếp theo.


TS. Bùi Hữu Toàn, Bí thư Đảng ủy, Q. Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Theo đó, Hội nghị đã nghe báo cáo công tác đào tạo học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 đối với các bậc học; thông tin về tuyển sinh năm 2019; Tóm tắt luật giáo dục sửa đổi… Đồng thời nghe các ý kiến phát biểu của các giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục đến từ các đơn vị trong toàn trường hướng đến các nội dung: tiến độ học nghiên cứu sinh của giảng viên trong nhà trường; rà soát lịch giảng; đăng ký tín chỉ của sinh viên; vai trò của giảng viên cố vấn; chương trình đào tạo; chuẩn hóa giáo trình trong công tác giảng dạy; tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp; tổ chức hội thảo khoa học về phương pháp giảng dạy; cách thức đánh giá đối với sinh viên; thống nhất chuẩn đầu ra cho các môn học; cơ chế kiểm soát trong đăng ký đào tạo theo tín chỉ; sinh hoạt chuyên môn ở bộ môn; chất lượng dịch vụ cho sinh viên các lớp chất lượng cao; công tác tuyển dụng giảng viên…
Phát biểu kết luận Hội nghị, TS. Bùi Hữu Toàn khẳng định và đánh giá vị trí, vai trò của giảng viên đối với sự phát triển của Nhà trường. Chủ trương của Đảng ủy và Ban Giám hiệu là tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển năng lực nghề nghiệp, chuyên môn cho giảng viên. Đồng thời, thầy Hiệu trưởng cũng nhấn mạnh, để nhà trường ngày càng phát triển, các công tác sẽ được tập trung vào trong thời gian tới sẽ là: chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để nhà trường tự chủ; chú trọng công tác cán bộ; giao quyền đánh giá viên chức, người lao động cho trưởng đơn vị; rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất của Nhà trường…
Hội nghị liên quan đến sơ kết công tác đào tạo học kỳ 1 2018 – 2019 sẽ là tiền đề và điều kiện cần thiết để góp phần nâng cao chất lượng cho công tác đào tạo đối với bậc đại học trong học kỳ 2 năm học 2018 -2019 và các năm tiếp theo của trường Đại học Ngân hàng TP. HCM.
Hội nghị đã kết thúc vào lúc 11h45 cùng ngày.
Một số hình ảnh tại hội nghị:

 
Các ý kiến đóng góp của các thầy/cô tại Hội nghị